Modalverben

Spread the love

În cadrul lecției “Modalverben” vom discuta despre verbele modale și vom afla cum se  construiește o propoziție atunci când  folosim un verb modal .

Să analizăm propoziția de mai jos!

Modalverben

Am fi putut să spunem bineînțeles și : “Heute arbeiten wir viel.”

Insă rolul  verbului modal müssen este de a nuanța ceea ce trebuie făcut.

În cazul acestei propoziții se nuanțează că trebuie să muncim mult.

Să analizăm propoziția care conține verbul modal ( “Heute müssen wir viel arbeiten.”).

Observăm următoarele caracteristici :

 • verbul müssen este pe a doua poziție în propoziție ( verbul ar fi putut să stea și pe prima poziție dacă am fi întrebat: “Müssen wir heute viel arbeiten?”)
 • pe a III-a poziție în propoziție este subiectul propoziției wir, (subiectul poate sta fie pe prima poziție într-o propoziție, fie pe a III-a poziție în propoziție – în funcție de ceea ce se dorește să se sublinieze)
 • la sfârșitul propoziției, pe ultima poziție, este verbul arbeiten. ( la infinitiv ).

Ca și regulă de formare a propoziției atunci când folosim verbele modale avem:

 • Verbul modal ocupă a II-a poziție în propoziție ( în cazul propozițiilor interogative verbul modal  ocupă prima poziție în propoziție )
 • Verbul modal  este cel ce va fi conjugat ( în acest exemplu: müssen )
 • Forma verbului modal la persoana I singular și la persoana a III-a singular este identică ( ich muss, er/sie/es muss)
 • Verbele modale formează predicatul propoziției împreună cu un alt verb predicativ aflat la infinitiv. ) ( în acest exemplu:  müssen arbeiten )
 • Verbul modal va nuanța ceea ce indică celalalt verb ( cu care formează predicatul dintr-o propoziție ( ( în acest exemplu : müssen arbeiten = trebuie să muncim ))
 • Verbul aflat pe ultima poziție în propoziție ( partea a II-a a predicatului) nu se va conjuga, ci va rămâne la infinitiv ( în acest exemplu: arbeiten )
 • Verbul aflat pe ultima poziție în propoziție, la infinitiv ( partea a II-a a predicatului), va indica acțiunea ( ceea ce se dorește să se nuanțele cu ajutorul verbelor modale) ( în acest exemplu: arbeiten )

În limba germană avem următoarele verbe modale: müssen, wollen, können, dürfen, sollen, mögen.

 

Müssen

Verbul müssen se traduce prin a trebui ( neapărat), a fi necesar, a fi probabil, a fi de presupus că.

Ca verb modal el exprimă o necesitate, o presupunere, o probabilitate.

Se conjugă în felul următor:

müssen

Ex: Georg muss noch viel lernen.

Dacă este folosită cu negație, atunci interdicția nu este foarte greu de suportat.

Es ist spät. Ich muss gehe. = Este târziu. Trebuie să plec.

sau

Du musst nich kommen. =  Nu trebuie să vii ( dar poți să vii dacă vrei)

Wollen

Verbul wollen se traduce prin a voi, a vrea, a pretinde.

Ca și verb modal el exprimă voința, intenția, dorința.

Se conjugă în felul următor:

will

Ex: Ich will Deutsch lernen. = Eu vreau să învăț germană.

 

Können

Verbul können se traduce prin a putea, a ști, a fi în stare, a avea voie.

Ca și verb modal el exprimă o capacitate ( Er kann Gitarre spielen. ), o posibilitate ( Ich kann schwimmen.), permisiunea ( Kann ich eine Tasche haben? ), o propunere.

Să analizăm  propoziția: “Er kann Gitarre spielen”.

Am putea foarte bine să spunem “Er spielt Gitarre.”, nu-i așa?

Dar dacă spunem “Er kann Gitarre spielen.”,  se subînțelege că el are acest talent, este bun la a cânta la chitară, poate cânta la chitară.

Verbul können se conjugă în felul următor:

kann

De reținuț că, dacă se folosește cu negație, atunci interdicția este puternică ( Ich kann nicht schwimmen.)

Dacă luăm ca exemplu următoarea propoziție: “Anna Kann Johanna nicht treffen”. ( față de propoziția “Anna trifft Johanna nicht.” ) putem spune că primim o informație suplimentară, aceea că Anna vrea să se întâlnească nu Johanna, dar nu poate: kann nicht.

Job online

Afla mai multe informatii accesand acest link

Dürfen

Verbul dürfen se traduce prin a avea voie, a putea, a fi permis ( + nicht = a fi interzis).

Ca și verb modal el exprimă o permisiune ( de a realiza ceva), o interdicție ( atunci când este folosit cu negație), o întrebare formulată politicos.

Darf ich heute Abend in die Disco gehen? – Pot/am voie să merg seara asta la discotecă?

Ich darf spielen. = Am voie să mă joc.

Folosit cu negație verbul dürfen exprimă o interdicție foarte clară.

Du darfst nicht rauchen. = Nu ai voie să fumezi!

Se conjugă în felul următor:

darf

Sollen

Verbul sollen se traduce prin a trebui, a urma să, a spune că.

Ca și verb modal el exprimă o recomandare/ un sfat, o sarcina, o datorie, o obligație morală, un reproș, o presupunere.

Die Mutter sagst: “Du sollst grüßen!”= Trebuie să saluți!

Soll ich das machen?= Trebuie să fac asta?

Folosit cu negație, interdicția este destul de puternică: Du sollst nicht stören! = Nu cumva să deranjezi!

Construcțiile sollen+infinitivul unui verb se traduc prin conjunctivul prezent al verbului predicativ:

Soll ich den Text übersetzen? – Să traduc textul?

Se conjugă în felul următor:

soll

Între verbele müssen și sollen există puncte comune, ambele exprimă o necesitate ( și în limba română se traduc prin trebuie).

Müssen – desemnează o necesitate obiectivă: Ich muss heute lernen, weil wir morgen Klassenarbeit schreiben. ( = Trebuie să învăț astăzi, pentru că mâine avem test.)

Sollen exprimă o necesitate condiționată ( de o altă persoană, de un principiu-moral, etc): Ich soll besser lernen, weil es der Lehres gesagt hat. (= Trebuie să învăț mai bine pentru că așa spune profesorul.)

ca și o comparație:

 • muss= trebuie ( eu știu că trebuie)
 • soll = trebuie ( cineva/ceva îmi spune că trebuie)

Mögen

Verbul mögen se traduce prin a dori, a vrea, a putea, a plăcea.

Ca și verb modal el exprimă dorința de a face ceva ( forma la care  verbul se întrebuințează cel mai des este conjunctiv II prezent – möchten ( cu valoare de indicativ))

möchten

Sie möchte nach dem Arbitur studieren. = Ar vrea/dorește să urmeze o facultate după bacalaureat.

Möchtest du mit uns wandern? = Ai vrea/vrei să mergi cu noi în drumeție?

Verbul mögen se poate folosi pentru a exprima politicos o rugăminte ( de regulă , la persoana I, conjunctiv II prezent)

Ich möchte Eis essen.

mag

Este important să cunoaștem sensul verbelor modale, deoarece întrega propoziție are un cu tot alt înțeles. Spre exemplu:

Ich möchte Deutsch lernen.  = doresc

Ich will Deutsch lernen. = vreau ( este ceva sigur, chiar vreau ).

Ca și încheiere vă atașez această imagine ( este o schemă pe care o veți întâlni și în alte situații). Vă indică locul verbelor în propoziție.

Modalverben

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.